BEH

Množstvo informácií a edukačné videá len pre vás

PERIODIZÁCIA V TRÉNINGU, PREČO JE KĽÚČOVÁ?

Periodizácia je kľúčový aspekt, na ktorý veľmi detailne prihliadame pri tvorení tréningových programov našich bežcov. Je dôležité vedieť, kam sa príprava smeruje a čo je tam dôležité zohladniť z pohľadu rozvoja športového výkonu.

PREVENČNÉ A ROZVOJOVÉ PRVKY V BEHU

Prevencia a rozvoj? Vieš. že sú veľmi úzko prepojené a je dôležité držať balance medzi nimi? Dôvod je jasný, v rámci našej trénerskej metodiky je pre nás prioritou dlhodobá udržatelnosť našich bežcov s maximálnym znížením rizika zranenia. Koncept tréning – regenerácia – kompenzácia / prevencia je pre nás prioritou.

BEŽECKÝ DRILL V RÁMCI KOAKTIVAČNÝCH FORIEM

V tomto videu sme sa povenovali rôznym metódam a cvičeniam, ktoré svojou štruktúrou pozitívne ovplyvňujú lepšie štrukturálne zapojenie svalových partií a tým aj medzisvalovú koordináciu čo podporuje samotný tréning.

INTERVALY - fyziológia, účinnosť a štruktúra

V tomto videu sme sa hĺbkovo povenovali fyziológii tréningového procesu a rozobrali sme:

  • Ako pôsobí tréning na organizmus
  • Fyziológia adaptačných procesov v organizme
  • Štruktúra tréningového zaťaženia a vplyv na organizmus
  • Faktory ovplyvňujúce tréningový proces – tréning / regenerácia

WALL DRILL METÓDA - ROZVOJ TECHNIKY BEHU

V tomto videu sme sa povenovali metodike rozvoja bežeckej techniky s názvom wall drill. Táto metodiky spočíva v štruktúre rozvoj bežeckej techniky s pomocou steny s rôznymi variantami rozvoja. Určite to vyskúšaj v praxi.

BEŽECKÁ ABECEDA - ÚČINKY A PREVEDENIE V PRAXI

V tomto videu nájdeš doležité zásady a účinky, ktoré má na starosti aplikovanie bežeckej abecedy do tréningového procesu. Inšpiruj sa rôznymi cvičeniami a neváhaj ich zakomponovať do tréningového procesu.

BEŽECKÁ TECHNIKA A JEJ ROZVOJ

V tomto videu sme sa povenovali štruktúre jednotlivých cvičení na rozvoj techniky behu. Informatívne ale aj prakticky sme sa snažili rozobrať čo obnášajú cvičenia s rozvojovým zámerom a načo si dať pozor. Technika behu je základ a preto odporúčame sa jej venovať.

BEŽECKÁ TECHNIKA A JEJ ROZVOJ časť 2

V tejto druhej časti sme sa povenovali ďalšej štruktúre jednotlivých cvičení na rozvoj techniky behu. Informatívne ale aj prakticky sme sa snažili rozobrať čo obnášajú cvičenia s rozvojovým zámerom a načo si dať pozor. Technika behu je základ a preto odporúčame sa jej venovať.

BEŽECKÁ AKTIVÁCIA PRED TRÉNINGOM

V tomto videu sme sa hĺbkovo povenovali metodike v rámci lepšej a efektívnejšej forme aktivácie a skvalitnenie samotného tréningu. Tieto cvičenia pomôžu efektívnejšie pripraviť telo na samotné zaťaženie a tým pozitívne prispieť k lepšiemu výkonu

GLUTEÁLNO BEDROVÁ FORMA AKTIVÁCIE A PREVENCIE V BEHU

V tomto videu sme sa hĺbkovo povenovali metodike v rámci lepšej a efektívnejšej forme aktivácie v rámci gluteálno bedrovej časti. Samotný bedrový kĺb a segmenty pánvy sú úzko späté s kvalitou techniky behu a ekonomikou činnosti. Preto je dôležité nezabúdať aj na tieto piliere.

STIMULÁCIA PROPRIORECEPTÍVNYCH ŠTRUKTÚR V ORGANIZME PRED PRED BEHOM

Stretol si sa niekedy s pojomom propriorecepcia? V skratke sú to časti našich svalovo šlachových komponentov, ktoré dokážu stimulovať či už koordinačnú zložku, ale takisto aj tú prevenčnú. Práve týmito cvičeniami sme sa ti snažili priblížiť pár cvičení s týmto rozvojovým zámerom.

ROZVOJOVÝ ZÁMER V RÁMCI EKONOMIKY BEHU

Ekonomika behu = kľúčový pilier výkonnosti. Inak povedané, behať ekonomicky správne si vyžaduje množstvo faktorov na ktoré treba dohliadať. Či už došľap chodidla, biomechanika práce tela, práca rúk, samotné dýchanie. Tieto aspekty a veľa ďalších sú kľúčom k lepšiemu výkonu a preto sme si pre vás pripravili inšpiratívne video aj k tejto téme s pár cvičeniami.

15 STIMULAČNA FORMA Z POHĽADU AKTIVÁCIE - MOBILIZÁCIE PRED BEHOM - TRÉNINGOM

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

23 PREVENČNÉ A ROZVOJOVÉ PRVKY V BEHU

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

27 BEŽECKÁ AKTIVÁCIA - MEDZISVALOVÁ STIMULÁCIA.

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

29 PRO - AKTIVÁCIA BEŽECKÝMI VZORMI

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

32 PERIODIZÁCIA V TRÉNINGOVOM PROCESE A JEJ DÔLEŽITOSŤ.

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

36 - FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ UKAZOVATELE, BENEFITY AERÓBNEJ AKTIVITY V ORGANIZME. VLOG

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.