ZDRAVIE

Množstvo informácií a edukačné videá len pre vás

INTERVALY - fyziológia, účinnosť a štruktúra

V tomto videu sme sa hĺbkovo povenovali fyziológii tréningového procesu a rozobrali sme:

  • Ako pôsobí tréning na organizmus
  • Fyziológia adaptačných procesov v organizme
  • Štruktúra tréningového zaťaženia a vplyv na organizmus
  • Faktory ovplyvňujúce tréningový proces – tréning / regenerácia

WALL DRILL METÓDA - ROZVOJ TECHNIKY BEHU

V tomto videu sme sa povenovali metodike rozvoja bežeckej techniky s názvom wall drill. Táto metodiky spočíva v štruktúre rozvoj bežeckej techniky s pomocou steny s rôznymi variantami rozvoja. Určite to vyskúšaj v praxi.

BEŽECKÁ ABECEDA - ÚČINKY A PREVEDENIE V PRAXI

V tomto videu nájdeš doležité zásady a účinky, ktoré má na starosti aplikovanie bežeckej abecedy do tréningového procesu. Inšpiruj sa rôznymi cvičeniami a neváhaj ich zakomponovať do tréningového procesu.

BEŽECKÁ TECHNIKA A JEJ ROZVOJ

V tomto videu sme sa povenovali štruktúre jednotlivých cvičení na rozvoj techniky behu. Informatívne ale aj prakticky sme sa snažili rozobrať čo obnášajú cvičenia s rozvojovým zámerom a načo si dať pozor. Technika behu je základ a preto odporúčame sa jej venovať.

BEŽECKÁ AKTIVÁCIA POHYBOVÝMI VZORMI

V tomto videu sme sa hĺbkovo povenovali metodike v rámci lepšej a efektívnejšej forme aktivácie a skvalitnenie samotného tréningu. Tieto cvičenia pomôžu efektívnejšie pripraviť telo na samotné zaťaženie a tým pozitívne prispieť k lepšiemu výkonu

15 STIMULAČNA FORMA Z POHĽADU AKTIVÁCIE - MOBILIZÁCIE PRED BEHOM - TRÉNINGOM

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

16 BEŽECKÁ TECHNIKA A JEJ ROZVOJ

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

23 PREVENČNÉ A ROZVOJOVÉ PRVKY V BEHU

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

27 BEŽECKÁ AKTIVÁCIA - MEDZISVALOVÁ STIMULÁCIA.

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

29 PRO - AKTIVÁCIA BEŽECKÝMI VZORMI

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

32 PERIODIZÁCIA V TRÉNINGOVOM PROCESE A JEJ DÔLEŽITOSŤ.

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.

36 - FYZIOLOGICKÉ A BIOCHEMICKÉ UKAZOVATELE, BENEFITY AERÓBNEJ AKTIVITY V ORGANIZME. VLOG

Behanie je viac než len pohyb, je to spôsob života. Avšak, každý začiatok prináša so sebou aj chyby. Tento video odhaľuje najčastejšie chyby začínajúcich bežcov a ponúka cenné rady, ako ich predísť. Buďte pripravení na cestu k zlepšeniu svojho bežeckého umenia a dosiahnite svoje ciele.